תכניות מפורטות גילה

עבור לקוח פרטי. כ-90 יח"ד, מסחר ומבנה ציבור על פני 8,900 דונם.