התחדשות שכונות הגפן ונחלת גנים

עבור עיריית רמת-גן. התחדשות השכונות מ 700 יח"ד קיימות ל 21,000 דירות. התכנית כוללת איגום מגרשים קטנים ליצירת מתחמי תכנון.