סן מרטין

עבור חברת קן התור ושיכון ובינוי נדל"ן בשכונת קטמון. פינוי של כ – 120 יח"ד ובנייה מגדלית לכ-400 יח"ד + מסחר + ציבורי.